Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων

περισσότερα

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Μπασκόζου

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Μπασκόζου

eHealth Forum 2015

περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό

Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό

Hellenic National Water Safety Program

περισσότερα

Υπερβάσεις των ορίων ενημέρωσης για το όζον

Υπερβάσεις των ορίων ενημέρωσης για το όζον

περισσότερα

Πρόληψη των επιπτωσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Πρόληψη των επιπτωσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

περισσότερα

Παρουσιάσεις των ομιλητών στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία (2014-2020) - Η Ελληνική συμμετοχή του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2015»

Παρουσιάσεις των ομιλητών στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία (2014-2020) - Η Ελληνική συμμετοχή του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2015»

περισσότερα

Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

περισσότερα

Εγκύκλιοι προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος

Εγκύκλιοι προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος


περισσότερα

Previous Σελίδα
από 22 Next