Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Ανάπτυξη Δικτύου Περιβαλλοντικής Ευθύνης των Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας» (Υπ. Υγείας, Παρασκευή, 17/6/2016)

17 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Ανάπτυξη Δικτύου Περιβαλλοντικής Ευθύνης των Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας» (Υπ. Υγείας, Παρασκευή, 17/6/2016)

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, από κοινού με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Δικτύου Περιβαλλοντικής Ευθύνης των Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας», με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου). Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17/6/2016 από τις 9.30 έως τις 14.00 στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας (επισυνάπτεται το Πρόγραμμα).

Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως στους υπευθύνους από τις υγειονομικές μονάδες της Αττικής (Νοσοκομεία - Μονάδες Υγείας). Συγκεκριμένα, είναι επιθυμητή η συμμετοχή 2 και το πολύ μέχρι 3 ατόμων από κάθε υγειονομική μονάδα (κατά προτίμηση ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας και ένας Μηχανικός από την Τεχνική Υπηρεσία).


επιστροφή