Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, 30 χρόνια του Κέντρου Υγείας Θέρμης, η εμπειρία στην Π.Φ.Υ. και στην Πρόληψη

6 Οκτωβρίου 2015

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS - 6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης

Κέντρο Υγείας Θέρμης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

τηλ. 2313310800

ky-thermis@4ype-pedy.gr


επιστροφή