26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής

24 Σεπτεμβρίου 2015 - 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο “Vallis” στο Βόλο

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)

210-7486514, fax: 210-7486514

info@sydnox.gr


επιστροφή