Χορήγηση Αιγίδας στο 27ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο

31 Οκτωβρίου 2015 - 1 Νοεμβρίου 2015

Συνεδριακό Κέντρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου (Αλσύλιο Αγροκήπιο, Μακεδονίας 1), στα Χανιά

  •  Φορέας που το διοργανώνει

Παγκρήτια Παιδιατρική Εταιρεία

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας Φορέα διοργάνωσης

2821056295

  • Email επικοινωνίας Φορέα διοργάνωσης

paidiatroi@gmail.com


επιστροφή