Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Το επισυναπτόμενο αρχείο αφορά στην αναλυτική περιγραφή του επίσημου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


επιστροφή