Αρμοδιότητες του Στατιστικού Επικεφαλής

Το επισυναπτόμενο αφορά την καταγραφή και επεξήγηση των αρμοδιοτήτων του Στατιστικού Επικεφαλής σε σχέση με την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης των παραγωγών των στατιστικών σειρών σε σχέση με τα αναγραφόμενα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT.


επιστροφή