Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.95505/07-12-2018 (ορθή επανάληψη) πρόσκλησης ενδιαφέροντος ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 95505.pdf Μέγεθος: 1.4 MB

επιστροφή