Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 12ος 2018_signed.pdf Μέγεθος: 852.5 KB

επιστροφή