Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ. πρωτ.: Γ4γ/Γ.Π. οικ. 66053/04-9-2018 προκήρυξης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ. 67743/10-9-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 66053.pdf Μέγεθος: 3 MB

επιστροφή