Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ4γ/Γ. Π. οικ.16743/27-02-2018 προκήρυξης για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡ.Γ4γ.οικ.16743.27-02-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 362.1 KB

επιστροφή