Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ4γ/οικ. 88478/29-11-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερ


επιστροφή