Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της Αρ.Πρωτ.: Α2γ/ Γ.Π.οικ.42212/02-06-2017 απόφασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf Μέγεθος: 1.4 MB

επιστροφή