Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των Υποψηφίων εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 1/ 2018, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας


επιστροφή