Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

Απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00.


επιστροφή