Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για το Συμβούλιο Διακυβέρνησης του Προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για παιδιά και εφήβους (NCD CHILD)

Επισυνάπτουμε πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για το Συμβούλιο Διακυβέρνησης του Προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για παιδιά και εφήβους (NCD CHILD) και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας. Οι προϋποθέσεις υποψηφιότητας για τη θέση αναλύονται στη συνημμένη πρόσκληση, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο ιστότοπο: www.ncdchild.org.  Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2017.


επιστροφή