Ανακοίνωση - πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αθήνας) και του Περιφερειακού Γραφείου ( Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Θεσσαλονίκης) του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας


επιστροφή