Προσλήψεις σε Διεθνείς Οργανισμούς - worldwide vacancies announcements


 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε εκ νέου την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας ανά τον κόσμο. Το σύνολο και η περιγραφή των θέσεων αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα.

World Health Organization ( WHO ) worldwide vacancies announcements. For past vacancies press here.

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 23 January 2017
Region Title and Vacancy Number Grade Pub Date Close date Contractual Arrangement
PAHO Program Management & Partnership Specialist - 1700089 P2 Feb 10, 2017 Mar 10, 2017 Fixed-Term Appointment
PAHO Advisor, Project Management and Resource Mobilization  - 1700088 P4 Feb 10, 2017 Mar 10, 2017 Fixed-Term Appointment
PAHO Medical Director - 1700047 P5 Feb 10, 2017 Mar 3, 2017 Fixed-Term Appointment
SEARO Reports Officer - 1700054 P4 Feb 10, 2017 Mar 12, 2017 Fixed-Term appointment
AFRO Operations Officer - 1700006 P2 Feb 10, 2017 Mar 12, 2017 Fixed-Term appointment
EMRO Regional Adviser (PHL) - 1700026 P5 Feb 8, 2017 Mar 1, 2017 Fixed-Term appointment

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 5 December 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
EMRO Director of Administration and Finance (172029) EMRO/16/FT776 D1 7-Δεκ-16 25-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34916&vaclng=en
EMRO Regional Budget and Finance Officer (RBFO) - 173477 EMRO/16/FT785 P5 7-Δεκ-16 28-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34932&vaclng=en
EURO Information Technology Officer EURO/16/FT786 P3 7-Δεκ-16 8-Ιαν-17 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34929&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/NMH/TA312 P3 6-Δεκ-16 27-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34908&vaclng=en
PAHO Unit Chief, Health Information and Analysis PAHO/16/FT782 P5 7-Δεκ-16 17-Ιαν-17 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34772&vaclng=en
PAHO Advisor, Veterinary Public Health PAHO/16/FT783 P4 7-Δεκ-16 3-Ιαν-17 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34910&vaclng=en
PAHO Advisor, Noncommunicable Diseases Prevention and Control PAHO/16/FT787 P4 7-Δεκ-16 4-Ιαν-17 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34922&vaclng=en
PAHO Advisor, Human Resources for Health PAHO/16/FT790 P4 8-Δεκ-16 5-Ιαν-17 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34923&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 28 November 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Programme Officer, Office of the Cluster Director (Three clusters: NCD; CDS, WHE) AFRO/16/FT731 P3 1-Δεκ-16 7-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34765&vaclng=en
AFRO Finance Officer (Roster) AFRO/16/ROST47 P2 29-Νοε-16 20-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34863&vaclng=en
AFRO Program Management Officer (Roster) AFRO/16/ROST48 P3 29-Νοε-16 20-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34858&vaclng=en
AFRO Program Management Officer (Roster) AFRO/16/ROST49 P4 29-Νοε-16 20-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34861&vaclng=en
AFRO Technical Officer (Infection Prevention & Control) AFRO/16/TASR160 P3 30-Νοε-16 20-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34776&vaclng=en
EMRO Public Health Officer (380906) EMRO/16/FT758 P3 29-Νοε-16 20-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34867&vaclng=en
EMRO Technical Officer (Health operations monitoring and evaluation) #381646 EMRO/16/FT772 P4 1-Δεκ-16 16-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34901&vaclng=en
EMRO Director of Administration and Finance (172029) EMRO/16/FT776 D1 4-Δεκ-16 25-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34916&vaclng=en
EMRO Technical Officer #381666 EMRO/16/FT777 P4 4-Δεκ-16 25-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34917&vaclng=en
EMRO Logistician (field operations) #381437 EMRO/16/FT781 P3 5-Δεκ-16 26-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34920&vaclng=en
EMRO Technical Officer, Health System Strengthening (position no 381344) EMRO/16/TA305 P4 30-Νοε-16 21-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34896&vaclng=en
EURO Technical Officer (Polio/EPI) - Turkey EURO/16/TASR162 P4 2-Δεκ-16 16-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34909&vaclng=en
HQ Budget & Finance Officer HQ/16/DGO/FT771 P2 30-Νοε-16 21-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34874&vaclng=en
HQ Project Officer HQ/16/FOS/TA304 P2 29-Νοε-16 20-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34830&vaclng=en
HQ HR Officer HQ/16/GSC/FT774 P3 2-Δεκ-16 23-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34760&vaclng=en
HQ Procurement Officer HQ/16/GSC/FT780 P3 5-Δεκ-16 26-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34914&vaclng=en
HQ Director, WHO Centre for Health Development (Kobe) HQ/16/HIS/FT704 D1 2-Δεκ-16 9-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34662&vaclng=en
HQ Technical Officer (Health Systems and innovation) HQ/16/HIS/TA309 P1 1-Δεκ-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34885&vaclng=en
HQ Technical Officer (Health Systems and Innovation) HQ/16/HIS/TA311 P1 2-Δεκ-16 23-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34915&vaclng=en
HQ Technical Officer - Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) HQ/16/HQ/TASR161 P2 30-Νοε-16 14-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34898&vaclng=en
HQ Scientist HQ/16/HTM/TA306 P4 30-Νοε-16 21-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34890&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/HTM/TA307 P4 30-Νοε-16 21-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34892&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/IVB/TA308 P3 1-Δεκ-16 22-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34902&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/MSD/TA310 P3 1-Δεκ-16 22-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34889&vaclng=en
HQ Technical Officer (mHealth Implementation) HQ/16/NMH/TA296 P3 28-Νοε-16 19-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34843&vaclng=en
HQ Technical Officer (Nutrition) HQ/16/NMH/TA299 P2 28-Νοε-16 19-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34847&vaclng=en
HQ Technical Officer HQ/16/NMH/TA302 P2 28-Νοε-16 19-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34814&vaclng=en
PAHO Advisor, Neglected Infectious Diseases Epidemiology PAHO/16/FT766 P4 28-Νοε-16 27-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34864&vaclng=en
PAHO Program Management & Partnership Specialist PAHO/16/FT767 P3 29-Νοε-16 27-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34891&vaclng=en
PAHO Specialist, Information Security PAHO/16/FT768 P3 29-Νοε-16 27-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34840&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 21 November 2016
Region Title Vacancy Number Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO Medical Officer AFRO/16/FT757 P4 23-Νοε-16 14-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34771&vaclng=en
AFRO Country Performance Monitoring Officer AFRO/16/FT759 P3 24-Νοε-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34817&vaclng=en
AFRO External Relations Officer AFRO/16/FT760 P4 24-Νοε-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34812&vaclng=en
AFRO Governing Bodies Officer AFRO/16/FT761 P2 24-Νοε-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34822&vaclng=en
AFRO Regional Communications Manager AFRO/16/FT762 P5 24-Νοε-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34808&vaclng=en
AFRO Webmaster and Social Media Officer AFRO/16/FT763 P4 24-Νοε-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34819&vaclng=en
AFRO Technical Officer, Social Determinants of Health AFRO/16/FT764 P4 25-Νοε-16 16-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34826&vaclng=en
HQ Project Manager HQ/16/DGO/FT747 P4 21-Νοε-16 12-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34739&vaclng=en
HQ Technical Manager HQ/16/HQ/TA292 P4 23-Νοε-16 14-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34848&vaclng=en
HQ Systems Engineer (Client Systems) HQ/16/ITT/FT749 P3 21-Νοε-16 12-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34761&vaclng=en
HQ Senior Emergency Officer (Acute Emergencies) (Two Positions) HQ/16/WHE/FT753 P5 23-Νοε-16 14-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34779&vaclng=en
HQ Epidemiologist HQ/16/WHE/TA291 P2 23-Νοε-16 14-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34846&vaclng=en
HQ Technical Officer (Data Analysis) HQ/16/WHE/TA293 P2 24-Νοε-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34869&vaclng=en
HQ Logistician (Fleet) HQ/16/WHE/TA294 P4 24-Νοε-16 15-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34862&vaclng=en
IARC Web Architect IARC/16/FT748 P2 21-Νοε-16 21-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34828&vaclng=en
PAHO Advisor, Corporate Procurement PAHO/16/FT751 P4 21-Νοε-16 19-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34731&vaclng=en
PAHO Program Management Specialist PAHO/16/FT752 P3 22-Νοε-16 20-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34834&vaclng=en

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 15 November 2016

Region

Title

Vacancy Number

Grade

Pub Date

Close date

Link to vacancy (copy and paste into browser)

AFRO

Consultant Data Manager - New Vaccines Surveillance and Ebola Vaccine Implementation

AFRO/16/TA288

P4

18-Nov-16

16-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34708&vaclng=en

AFRO

Programme Officer, Office of the Cluster Director (Two clusters: NCD; CDS)

AFRO/16/FT731

P3

17-Nov-16

07-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34765&vaclng=en

AFRO

Technical Officer, EPI

AFRO/16/TASR154

P4

17-Nov-16

06-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34742&vaclng=en

EURO

Technical Officer, Polio / EPI, Turkey (Re-advertised)

EURO/16/TASR156

P3

16-Nov-16

30-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34769&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Policy, Access and Use)

HQ/16/EMP/TA289

P4

18-Nov-16

09-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34785&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Alliance for Health Policy & Systems Research Secretariat)

HQ/16/HIS/TA290

P1

18-Nov-16

09-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34782&vaclng=en

HQ

Procurement Officer

HQ/16/OSS/FT738

P3

18-Nov-16

09-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34750&vaclng=en

HQ

Manager, Communications

HQ/16/WHE/FT737

P5

18-Nov-16

02-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34780&vaclng=en

HQ

Chief of Staff

HQ/16/FT663

P6

17-Nov-16

23-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34574&vaclng=en

HQ

Scientist (Research and Development Preparedness)

HQ/16/HIS/TA286

P5

17-Nov-16

01-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34756&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation & Int. Property)

HQ/16/HIS/TA287

P4

17-Nov-16

08-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34759&vaclng=en

HQ

Project Management Officer (Incidents)

HQ/16/HQ/TASR157

P3

17-Nov-16

04-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34770&vaclng=en

HQ

Coordinator (Technologies, Standards and Norms)

HQ/16/RHT/FT733

P6

17-Nov-16

08-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34744&vaclng=en

HQ

Data Manager

HQ/16/HQ/TA285

P3

16-Nov-16

07-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34758&vaclng=en

HQ

Quality Officer

HQ/16/OSS/TA253

P4

16-Nov-16

28-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34685&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Viral Haemorrhagic Fever)

HQ/16/WHE/TA233

P3

16-Nov-16

22-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34626&vaclng=en

HQ

IHM 62 Technical Officer (Lab Network)

HQ/16/WHE/TA234

P3

16-Nov-16

22-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34628&vaclng=en

HQ

Technical Officer [Supply Operations]

HQ/16/WHE/TA235

P4

16-Nov-16

22-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34636&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Emergency Medical Teams)

HQ/16/WHE/TA236

P4

16-Nov-16

22-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34639&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Standby Partnerships)

HQ/16/WHE/TA237

P4

16-Nov-16

22-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34641&vaclng=en

HQ

HR Officer - Workforce

HQ/16/WHE/TA242

P3

16-Nov-16

23-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34646&vaclng=en

HQ

Writer (Two positions)

HQ/16/WHE/TA243

P3

16-Nov-16

23-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34649&vaclng=en

HQ

Clinical Network Leader

HQ/16/WHE/TA247

P5

16-Nov-16

25-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34653&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Vector-borne Diseases)

HQ/16/WHE/TA249

P4

16-Nov-16

25-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34664&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Strategic Partnership Portal - SPP)

HQ/16/WHE/TA250

P4

16-Nov-16

25-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34668&vaclng=en

HQ

Resource Mobilization Officer

HQ/16/WHE/TA251

P2

16-Nov-16

25-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34651&vaclng=en

HQ

Epidemiologist (Detection, Verification & Risk Assessment) (Multiple positions)

HQ/16/WHE/TA252

P4

16-Nov-16

28-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34671&vaclng=en

HQ

Network Leader (Lab Network)

HQ/16/WHE/TA255

P5

16-Nov-16

28-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34677&vaclng=en

HQ

Emergency Officer (Country Support) (Multiple Positions)

HQ/16/WHE/TA257

P4

16-Nov-16

28-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34683&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Special Projects)

HQ/16/WHE/TA259

P5

16-Nov-16

29-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34686&vaclng=en

HQ

Executive Officer

HQ/16/WHE/TA260

P4

16-Nov-16

30-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34688&vaclng=en

HQ

Budget Officer

HQ/16/WHE/TA263

P3

16-Nov-16

01-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34692&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Monitoring & Evaluation) (Multiple positions)

HQ/16/WHE/TA269

P3

16-Nov-16

01-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34700&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Social Science Intervention)

HQ/16/WHE/TA272

P5

16-Nov-16

01-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34707&vaclng=en

HQ

Resource Mobilization Officer

HQ/16/WHE/TA275

P3

16-Nov-16

05-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34704&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Data Analysis)

HQ/16/WHE/TA277

P2

16-Nov-16

06-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34711&vaclng=en

HQ

Technical Officer (PIP PC Risk Communications)

HQ/16/WHE/TA278

P4

16-Nov-16

06-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34738&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Legal)

HQ/16/WHE/TA279

P4

16-Nov-16

06-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34736&vaclng=en

HQ

Technical Officer (PIP PC Risk Communications)

HQ/16/WHE/TA283

P2

16-Nov-16

07-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34747&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Burden of Disease)

HQ/16/WHE/TA284

P4

16-Nov-16

07-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34753&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Global Action Plan for influenza Vaccine)

HQ/16/HIS/TA282

P2

15-Nov-16

29-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34749&vaclng=en

HQ

Epidemiologist

HQ/16/HTM/TA281

P4

15-Nov-16

06-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34737&vaclng=en

HQ

Technical Officer (Expert Networks)

HQ/16/WHE/TA248

P2

15-Nov-16

25-Nov-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34661&vaclng=en

HQ

Technical Officer (PIP PC Risk Communications)

HQ/16/WHE/TA280

P2

15-Nov-16

06-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34734&vaclng=en

IARC

Scientist (Head of WHO Classification of Tumours Group)

IARC/16/FT739

P5

18-Nov-16

18-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34788&vaclng=en

IARC

Head, Information Technology Services

IARC/16/FT736

P4

17-Nov-16

18-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34720&vaclng=en

PAHO

Advisor, Health and Cultural Diversity, El Chaco

PAHO/16/FT674

P4

18-Nov-16

16-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34564&vaclng=en

PAHO

Advisor, Malaria Diagnostics and Supply Management

PAHO/16/FT743

P4

18-Nov-16

18-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34778&vaclng=en

PAHO

Advisor, Maternal Health and Mortality Reduction

PAHO/16/FT744

P4

18-Nov-16

12-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34773&vaclng=en

PAHO

Advisor, Health Systems and Services

PAHO/16/FT728

P4

16-Nov-16

13-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34721&vaclng=en

PAHO

Advisor, Malaria Policy, Advocacy and Capacity Building

PAHO/16/FT729

P4

15-Nov-16

14-Dec-16

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34741&vaclng=en

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 31 October 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT678 Senior Human Resources Officer P5 1-Νοε-16 17-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34609&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT695 Senior Programme Officer P5 1-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34635&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT696 Medical Officer (Malaria Case Management) P4 2-Νοε-16 23-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34663&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT702 Medical Officer, CAN, Planning & Implementation P4 4-Νοε-16 2-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34658&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA239 Medical Officer, TB Strategy expansion P4 4-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34638&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA240 Economist P3 1-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34637&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TASR150 District Health Advisor, Sierra Leone (Freetown, Kailahun, Koidu, Kenema, Kambia, Kabala, Pujehun, Makeni, Magburaka, Bonthe, Port Loko, Moyamba, Bo ) P4 4-Νοε-16 25-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34659&vaclng=en
EURO EURO/16/FT707 Senior Advisor, Health Policy (Greece) P5 8-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34613&vaclng=en
EURO EURO/16/TASR146 Technical Officer (Migration & Health) P3 31-Οκτ-16 19-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34605&vaclng=en
EURO EURO/16/TASR148 Technical Officer, Research (London) P1 31-Οκτ-16 19-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34612&vaclng=en
EURO EURO/16/TASR149 Technical Officer, Violence & Injury Prevention and Healthy Ageing P2 1-Νοε-16 15-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34640&vaclng=en
HQ HQ/16/DGO/FT694 Executive Officer P4 2-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34608&vaclng=en
HQ HQ/16/FT609 Programme Area Manager - Health Emergency Information and Risk Assessment (HIM) P5 31-Οκτ-16 11-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34440&vaclng=en
HQ HQ/16/FT610 Programme Area Manager - Country Health Emergency Preparedness & International Health Regulations(CPI) P5 31-Οκτ-16 11-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34433&vaclng=en
HQ HQ/16/FT611 Programme Area Manager - Emergency Operations (EMO) P6 31-Οκτ-16 11-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34435&vaclng=en
HQ HQ/16/FT612 Programme Area Manager - External Relations (EXR) P5 31-Οκτ-16 11-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34438&vaclng=en
HQ HQ/16/FT613 Programme Area Manager - Infectious Hazard Management (IHM) P5 31-Οκτ-16 11-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34459&vaclng=en
HQ HQ/16/FT614 Programme Area Manager, Management & Administration (MGA) P5 31-Οκτ-16 11-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34473&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/FT704 Director, WHO Centre for Health Development (Kobe) D1 7-Νοε-16 5-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34662&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/FT705 Director (Information, Evidence and Research) D2 8-Νοε-16 29-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34701&vaclng=en
HQ HQ/16/OSS/TA253 Quality Officer P4 7-Νοε-16 28-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34685&vaclng=en
HQ HQ/16/RHT/FT706 Technical Officer (Prequalification Team) P5 8-Νοε-16 29-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34619&vaclng=en
HQ HQ/16/SPI/FT697 Editor P2 3-Νοε-16 24-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34611&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/FT691 HR Officer (Sourcing) P3 31-Οκτ-16 21-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34588&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/FT692 Technical Officer Continuous Business Improvement P4 31-Οκτ-16 21-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34589&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/FT693 Chief (Data Management, Analytics & Products) P6 4-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34597&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA232 HR Officer (Sourcing) P3 31-Οκτ-16 21-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34643&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA233 Technical Officer (Viral Haemorrhagic Fever) P3 1-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34626&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA234 IHM 62 Technical Officer (Lab Network) P3 1-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34628&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA235 Technical Officer [Supply Operations] P4 1-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34636&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA236 Technical Officer (Emergency Medical Teams) P4 1-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34639&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA237 Technical Officer (Standby Partnerships) P4 1-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34641&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA238 Technical Officer (Cholera) P4 7-Νοε-16 22-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34644&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA242 HR Officer - Workforce P3 2-Νοε-16 23-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34646&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA243 Writer (Two positions) P3 3-Νοε-16 23-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34649&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA244 Senior Emergency Officer (Acute Emergencies) (Two Positions) P5 3-Νοε-16 23-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34650&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA245 Technical Officer (Cholera) P3 3-Νοε-16 24-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34647&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA246 Technical Officer (Data Management, Mapping & Analytics) (several positions) P2 3-Νοε-16 24-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34652&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA247 Clinical Network Leader P5 4-Νοε-16 25-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34653&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA248 Technical Officer (Expert Networks) P2 4-Νοε-16 25-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34661&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA249 Technical Officer (Vector-borne Diseases) P4 4-Νοε-16 25-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34664&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA250 Technical Officer (Strategic Partnership Portal - SPP) P4 4-Νοε-16 25-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34668&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA251 Resource Mobilization Officer P2 4-Νοε-16 25-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34651&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA252 Epidemiologist (Detection, Verification & Risk Assessment) (Multiple positions) P4 9-Νοε-16 28-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34671&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA254 Planning Officer P2 7-Νοε-16 28-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34673&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA255 Network Leader (Lab Network) P5 7-Νοε-16 28-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34677&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA257 Emergency Officer (Country Support) (Multiple Positions) P4 7-Νοε-16 28-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34683&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA259 Technical Officer (Special Projects) P5 8-Νοε-16 29-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34686&vaclng=en
HQ HQ/16/WHE/TA260 Executive Officer P4 9-Νοε-16 30-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34688&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT698 Specialist, Maternal Health and Mortality Reduction P3 3-Νοε-16 24-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34676&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT700 Advisor, Health Scenario Development P4 3-Νοε-16 3-Δεκ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34679&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT703 Deputy Director, PAHO Health Emergencies (PHE) P6 4-Νοε-16 27-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34687&vaclng=en

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 10 October 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/ROST38 Data Management Officer P3 12-Οκτ-16 2-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34486&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT623 Emergency Health Coordinator (Position no 328908) P5 13-Οκτ-16 3-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34499&vaclng=en
EURO EURO/16/FT624 Administrative Services Officer P4 13-Οκτ-16 4-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34286&vaclng=en
HQ HQ/16/FT577 Manager, Communications P5 12-Οκτ-16 17-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34308&vaclng=en
HQ HQ/16/FT578 Resource Mobilization Manager P5 12-Οκτ-16 17-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34307&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/FT609 Programme Area Manager - Health Emergency Information and Risk Assessment (HIM) P5 12-Οκτ-16 31-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34440&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/FT610 Programme Area Manager - Country Health Emergency Preparedness & International Health Regulations(CPI) P5 12-Οκτ-16 31-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34433&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/FT611 Programme Area Manager - Emergency Operations (EMO) P6 12-Οκτ-16 31-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34435&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/FT612 Programme Area Manager - External Relations (EXR) P5 12-Οκτ-16 31-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34438&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/FT613 Programme Area Manager - Infectious Hazard Management (IHM) P5 12-Οκτ-16 31-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34459&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/FT614 Programme Area Manager, Management & Administration (MGA) P5 12-Οκτ-16 31-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34473&vaclng=en
HQ HQ/16/GMG/FT616 Systems Engineer (Collaboration) P3 11-Οκτ-16 1-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34455&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/TA210 Technical Officer P3 14-Οκτ-16 4-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34483&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/TA208 Web Content Officer P2 11-Οκτ-16 1-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34482&vaclng=en
HQ HQ/16/IER/FT621 Technical Officer (Mortality and Health Analysis) P3 13-Οκτ-16 3-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34443&vaclng=en
HQ HQ/16/ITT/TA209 Business Process Analyst P3 14-Οκτ-16 4-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34495&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT617 Advisor, Malaria Elimination P4 11-Οκτ-16 25-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34447&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT618 Administrator (PWR/HON) P3 11-Οκτ-16 8-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34467&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT625 Advisor, Noncommunicable Diseases and Mental Health P4 14-Οκτ-16 4-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34504&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT626 Advisor, Epidemiological Surveillance P4 14-Οκτ-16 5-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34507&vaclng=en
PAHO PAHO/16/TASR135 Ethics Review Specialist, PAHOERC P1 12-Οκτ-16 27-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34493&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT619 Programme Management Officer P4 12-Οκτ-16 2-Νοε-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34485&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 26 September 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT597 Director, Regional Director's Office D1 30-Σεπ-16 28-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34410&vaclng=en
AFRO AFRO/16/TA190 Technical Officer, Essential medicines and drugs P3 26-Σεπ-16 17-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34348&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA189 Medical Officer, Vaccine Preventable Diseases (VPDs)/ Position no 380677 P5 26-Σεπ-16 10-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34372&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA192 Emergency Coordinator (position no 360522) P4 28-Σεπ-16 12-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34385&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA196 Project Officer (position no 377247) P2 29-Σεπ-16 13-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34393&vaclng=en
EMRO EMRO/16/TA199 Public Health Officer (PN 367225) P4 29-Σεπ-16 13-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34399&vaclng=en
EURO EURO/16/FT590 External Relations Officer (Brussels) P3 28-Σεπ-16 19-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34382&vaclng=en
HQ HQ/16/DGD/FT594 Senior Legal Officer P5 29-Σεπ-16 20-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34378&vaclng=en
HQ HQ/16/FT507 Director External Relations D1 29-Σεπ-16 15-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34133&vaclng=en
HQ HQ/16/FT511 Director, Health Emergency Information & Risk Assessment D1 29-Σεπ-16 15-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34138&vaclng=en
HQ HQ/16/GMG/FT589 Administrative Services Officer P4 27-Σεπ-16 18-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34369&vaclng=en
HQ HQ/16/HGF/FT587 Technical Officer (Universal Health Coverage) P3 29-Σεπ-16 20-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34256&vaclng=en
HQ HQ/16/HTM/TA195 Technical Officer P3 28-Σεπ-16 19-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34389&vaclng=en
HQ HQ/16/IER/FT596 Technical Officer (CRVS systems) P5 30-Σεπ-16 21-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34305&vaclng=en
HQ HQ/16/OSS/FT593 Field Security Officer P3 29-Σεπ-16 20-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34398&vaclng=en
HQ HQ/16/PHE/TA191 Technical Officer P4 27-Σεπ-16 18-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34367&vaclng=en
HQ HQ/16/RHR/TA193 Medical Officer P4 29-Σεπ-16 19-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34377&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT588 Advisor, Gender Mainstreaming P4 26-Σεπ-16 24-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34380&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT595 Advisor, Maternal Health and Mortality Reduction P4 29-Σεπ-16 26-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34395&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 19 September 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT572 Team Leader (ESPEN) P5 19-Σεπ-16 3-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34346&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT574 Technical Officer (Health Financing and Social Protection) P4 20-Σεπ-16 4-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34349&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT575 Regional Adviser, Noncommunicable Diseases Prevention (NCP) (PN 359158) P5 20-Σεπ-16 11-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34353&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT582 Medical Officer (VPI) P# 173913 P4 22-Σεπ-16 6-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34360&vaclng=en
HQ HQ/16/DGD/FT585 Legal Officer P3 23-Σεπ-16 9-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34344&vaclng=en
HQ HQ/16/DGD/FT586 Technical Officer P4 23-Σεπ-16 14-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34345&vaclng=en
HQ HQ/16/FT577 Manager, Communications P5 20-Σεπ-16 11-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34308&vaclng=en
HQ HQ/16/FT578 Resource Mobilization Manager P5 20-Σεπ-16 11-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34307&vaclng=en
HQ HQ/16/FWC/FT583 Medical Officer P5 22-Σεπ-16 13-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34212&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT573 Programme Officer (Multiple positions) P3 19-Σεπ-16 10-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34317&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT579 Programme Manager (Multiple positions) P4 21-Σεπ-16 12-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34320&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/TA185 Impact Assessment Officer P2 22-Σεπ-16 13-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34366&vaclng=en
HQ HQ/16/OSS/FT584 Field Security Officer P3 22-Σεπ-16 13-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34232&vaclng=en
HQ HQ/16/POL/TA183 Technical Officer (Resource Management and Administration) P3 19-Σεπ-16 10-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34301&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 12 September 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
HQ HQ/16/EMP/FT569 Coordinator (Innovation, Access and Use) P6 19-Σεπ-16 7-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34306&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/TA180 Technical Officer P5 16-Σεπ-16 7-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34315&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/TA181 Programme Manager P4 16-Σεπ-16 7-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34324&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/TA182 Programme Officer (Multiple positions) P3 16-Σεπ-16 7-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34316&vaclng=en
HQ HQ/16/PED/TA179 Project Officer P2 13-Σεπ-16 4-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34267&vaclng=en
HQ HQ/16/PND/TA177 Technical Officer P4 12-Σεπ-16 3-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34265&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/FT32 Technical Officer - Human Resources for Health (HRH) P4 14-Σεπ-16 4-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34179&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/FT33 Public Health Administrator P5 15-Σεπ-16 5-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34272&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/TA8 Technical Officer P4 14-Σεπ-16 4-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33988&vaclng=en
WPRO WPRO/16/TASR122 Medical Officer (TB) P4 15-Σεπ-16 6-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34322&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - Vacancy Notices Published since 5 September 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/TA174 Health Systems Expert (Burkina Faso, Chad, DRC, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Togo) P4 6-Σεπ-16 23-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34262&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT555 Regional Emergency Director D1 7-Σεπ-16 28-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34284&vaclng=en
HQ EURO/16/FT559 Technical Officer, Control of Antimicrobial Resistance P3 9-Σεπ-16 2-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34295&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/TA176 Technical Officer (Health Financing) P3 7-Σεπ-16 28-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34270&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT554 External Relations Officer P4 7-Σεπ-16 28-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34225&vaclng=en
HQ HQ/16/PRP/TA175 Technical Officer (Planning and Quality Assurance) P4 6-Σεπ-16 27-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34276&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT557 Technical Officer (Evidence for Policy) P4 8-Σεπ-16 29-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34288&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT558 Senior Advisor, Communications & External Relations P5 9-Σεπ-16 7-Οκτ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34294&vaclng=en

επιστροφή