Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του έργου του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Ε.Π.Υ.) «Ολοκληρωμένο Σύστημα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Ε.Π.Υ.) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό τ


83626_signed.pdf Μέγεθος: 1.4 MB

επιστροφή