Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου, η επισκευή τους και η προμήθεια των αναλωσίμων τους για τρία (3) έτη για την κάλυψη των αναγκών του φωτοτυπικού κέντρου του Υπουργείου Υγείας


Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου, η επισκευή τους και η προμήθεια των αναλωσίμων τους για τρία (3) έτη για την κάλυψη των αναγκών του φωτοτυπικού κέντρου του Υπουργείου Υγείας Μέγεθος: 1.1 MB

επιστροφή