Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθμ.13/2016 Δια/ξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, συναφών ειδών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας


επιστροφή