Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και για την κίνηση των οχημάτων του


Color1106.pdf Μέγεθος: 14.5 MB

επιστροφή