Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση έργου με τίτλο Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης της επικοινωνίας στο πλαίσιο του υποέργου Δράσεις δημοσιότητας για την προβολή της Μεταρρύθμισης της ΠΦΥ κωδ. ΟΠΣ 5008040

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ B “ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ”


επιστροφή