Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των υποσταθμών Μέσης Τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας


αδαμ 18PROC003891441.pdf Μέγεθος: 1.1 MB

επιστροφή