Μετάθεση ημερ/νιας αποσφράγισης των προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού,της αριθμ. διακήρυξης 15/2017.


ΩΜ76465ΦΥΟ-6Μ8 Metauesi imerom. fotoantigr. xarti 12 12.pdf Μέγεθος: 547.6 KB

επιστροφή