Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και για την κίνηση των οχημάτων του


ADAM file-4.pdf Μέγεθος: 1.4 MB

επιστροφή