Ματαίωση και επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή ψευδοροφής και προμήθεια και τοποθέτηση πλακών ορυκτών ινών σε χώρους του Υπουργείου


ΑΔΑΜ 17PROC001721719-ΜΑΤΑΙΩΣΗ &ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ.pdf Μέγεθος: 392.6 KB

επιστροφή