Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (καθίσματα υπαλλήλων-διευθυντών), Διακ/ξη:06/2017


ΑΔΑΜ Ψ8ΘΡ465ΦΥΟ-7ΙΕ (1)-ΜΕΤΑΘ.ΗΜΕΡ.-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 246.7 KB

επιστροφή