Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.


ΑΔΑΜ 7PROC001575323-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ &ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf Μέγεθος: 1.3 MB

επιστροφή