Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή ψευδοροφής και προμήθεια και τοποθέτηση πλακών ορυκτών ινών στο Υπουργείο Υγείας


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ &ΠΡΟΜΗΘ.& ΤΟΠΟΘ.ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ Υ.Υ..pdf Μέγεθος: 390.8 KB

επιστροφή