Ανακοίνωση Εξετάσεων Φαρμακοποιών για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 19-1-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕ.Σ.Υ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                               Αθήνα, 19/1/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι Εξετάσεις Φαρμακοποιών για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Δευτέρα     16/2/2015, ώρα 09:00: Πρακτικές Ασκήσεις Αίθουσα Δ7 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τρίτη           17/2/2015, ώρα 09:00π.μ.: Φαρμακοποιΐα - Φαρμακοτεχνία Αίθουσα Δ7 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τετάρτη       18/2/2015, ώρα 09.00 π.μ.: Νομοθεσία-Ιστορία- Εμπορευματολογία Αίθουσα Δ7 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Πέμπτη        19/2/2015, ώρα 09.00 π.μ.: Φαρμακολογία Αίθουσα Δ7 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Παρασκευή  20/2/2015, ώρα 10.00 π.μ.: Τοξικολογία Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ)
Σημείωση:
•    Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν συμμετοχή την Δευτέρα 16/2/2015 και ώρα 09:00.στπν Αίθουσα Δ5 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
•    Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας-(Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων), οι οποίες θα πρέπει να τα αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 9/2/2015 ως τελευταία προθεσμία κατάθεσης, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17).
•    Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας- (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων).
•    Παράβολο εξετάσεων μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40 Αθήνα).

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ


επιστροφή