Ανακοίνωση Εξετάσεων Φαρμακοποιών για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 29-4-2014

Πληροφορίες για τα παραπεμπτικά δίνονται στη Δ/νση Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ (Ταβιανάτου Ελπινίκη προϊσταμένη Α’ ΚΕΣΥ 210-8208715 και Βασίλειος Ζαχαράκης  Αναπληρωτής Γραμματέας Επιτροπής  Εξετάσεων για την άδεια άσκησης Φαρμακοποιών τηλ 210-8833459.


επιστροφή