Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητών στο ΣΕΥΥΠ (Ορθή Επανάληψη)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας-Θράκης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)


επιστροφή