Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της κατασκήνωσης του Υπουργείου Υγείας

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της κατασκήνωσης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.


επιστροφή