Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων-μεταναστών - Εγκύκλιος 2016

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


επιστροφή