Τροπολογία που ρυθμίζει τρέχοντα ζητήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας

Τροπολογία που ρυθμίζει τρέχοντα ζητήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας

Γραφείο Τύπου
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

 

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  21-2-2019

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 20-2-2019 του σχεδίου νόμου του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων», ψηφίστηκε η Τροπολογία του Υπ. Υγείας σε ένα άρθρο, με την οποία ρυθμίζονται τα εξής:

Με την παράγραφο 1. επεκτείνεται μέχρι τις 31-1-2019 η ισχύς προηγούμενης ρύθμισης σχετικά με τις δαπάνες για προμήθειες των Νοσοκομείων, των Μονάδων της Π.Φ.Υ. και των Υ.Π.Ε., με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους μέσω της επέκτασης νομιμοποίησης των δαπανών τους.

Με την παράγραφο 2. παρατείνεται για ένα έτος η καταβολή του επιδόματος στολής στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της εργασίας τους. Η δαπάνη για καταβολή αυτής της αποζημίωσης είναι ύψους 1,75 εκ. ευρώ για το 2019.

Τέλος, με την παράγραφο 3. ρυθμίζεται το πρόβλημα που ανέκυψε από τη μη εγγραφή στον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», μέρους των πιστώσεων για τις τακτικές υπερωρίες  νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για τον μήνα Δεκέμβριο του 2018. Τα ποσά που αντιστοιχούν στις υπερωρίες αυτές (54.000 € περίπου) θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του 2019, ενώ θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τα ταμειακά διαθέσιμα του Νοσοκομείου.


επιστροφή