Ένταξη στο ΠΔΕ 2018 σειράς έργων ανανέωσης υποδομών και εξοπλισμού σε υγειονομικές μονάδες της χώρας

 

Γραφείο Τύπου
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 01-10-2018

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υποδομών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μικρών και μεγάλων μονάδων του Δημόσιου συστήματος Υγείας σε όλη τη χώρα, ανακοινώνουμε σήμερα με ικανοποίηση την από 27/9/2018 απόφαση του Υφ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Στ. Γιαννακίδη για την έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2018 (στην ΣΑΕ 091) των παρακάτω έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. περίπου, που θα καλύψουν τρέχουσες και πάγιες ανάγκες προτεραιότητας στις μονάδες αυτές.

Στην ίδια λογική και εξοικονομώντας πόρους από κάθε δυνατή πηγή, ταυτόχρονα με το χτύπημα της διαφθοράς και της κατασπατάλησης σε όλα τα επίπεδα, θα παραδίδουμε καθημερινά στους πολίτες ένα πιο σύγχρονο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό Δημόσιο σύστημα Υγείας.   

 

 

Το Γραφείο Τύπου

του Αν. Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη


επιστροφή