Απολογισμός πεπραγμένων 2016-2017 και στοχοθεσία του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς

Απολογισμός πεπραγμένων 2016-2017 και στοχοθεσία του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς

 

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία στο παρακάτω αρχείο:

 


επιστροφή