Νέα προκήρυξη για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Νέα προκήρυξη για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» 
 
Δείτε παρακάτω ολόκληρη την προκήρυξη: 

επιστροφή