Παρέμβαση του ΓΓΔΥ, Ι.Μπασκόζου με θέμα:Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη Δημόσια Υγεία

Παρέμβαση του ΓΓΔΥ, Ι.Μπασκόζου με θέμα:Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη Δημόσια Υγεία

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Δημόσιας Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 19/03/2018

Στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας: “Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον” στις 19/03/2018 στην Αθήνα, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Μπασκόζος, προέβη στην παρακάτω παρέμβαση με θέμα: «Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη Δημόσια Υγεία».

Ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ότι χαίρεται που μιλάει από το βήμα σήμερα στο Πανελλήνιο Συνέδριο διότι η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, να συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις και να παρουσιάζει το έργο της αλλά και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της για τα όποια λάθη και παραλείψεις σε σχεδιασμό και υλοποίηση.

Τόνισε δε ότι: «Η προώθηση της υγείας και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Δεν είναι μόνο ζήτημα καλής ποιότητας και περισσότερων παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αλλά είναι ζήτημα που αφορά την εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών που βάζουν φραγμό στις κοινωνικές και οικονομικές αιτίες πίσω από την πρόκληση ασθενειών και προβλημάτων υγείας».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι: «βασικός μας στόχος και προτεραιότητα μας, ήταν η πολιτική μας για την υγεία να στηρίξει τις αδύναμες και ευπαθείς ομάδες, με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων, μιας και η ύπαρξη των ανισοτήτων βρίσκεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διακήρυξης της AlmaAta σχετικά με την «υγειονομική περίθαλψη για όλους».

Όσον αναφορά την καθολική υγειονομική κάλυψη, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Μπασκόζος ανέφερε ότι: «Ο στόχος μας -κυβερνητική μας δέσμευση- για καθολική υγειονομική κάλυψη, εναρμονίζεται με το προτεινόμενο όραμα εκπληρώνοντας τον στόχο του ΠΟΥ και της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο «κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω», δικαίωμα το οποίο είναι σύμφωνο τόσο με την έννοια της υγείας ως ανθρώπινο δικαίωμα όσο και με τη μείωση των σημερινών ανισοτήτων υγείας». Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι: «αποτελεί προτεραιότητα μας η διασφάλιση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του συστήματος υγείας έτσι ώστε να είναι καθολικό, ισότιμο, βιώσιμο και υψηλής ποιότητας».

Αναφερόμενος στον γνωστό ορισμό για τη Δημόσια Υγεία του WΗΟ, υπογράμμισε ότι η Δημόσια Υγεία δεν ταυτίζεται με το Δημόσιο Σύστημα Περίθαλψης, αλλά επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς προσδιοριστές της υγείας του πληθυσμού (καθώς ως γνωστόν η Δημόσια Υγεία αφορά όλες τις δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού).

Όσον αφορά τα βασικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας, τους παράγοντες κινδύνου και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημόσια υγεία στην Ελλάδα ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι: «τις προκλήσεις και τα ζητήματα της δημόσιας υγείας τα αντιμετωπίζουμε με πρόγραμμα και στρατηγικές, με δομικές μεταρρυθμίσεις, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για διατήρηση και βελτίωση της υγείας των πολιτών και όχι το αέναο κυνήγι της αντιμετώπισης της ασθένειας».

Τόνισε επιπλέον ότι «οι πολιτικές Δημόσιας Υγείας, σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών  ΠΦΥ και με μια υψηλού επιπέδου νοσοκομειακή περίθαλψη, είναι η εγγύηση ενός ανθρωποκεντρικού (patient-centered services) και αποτελεσματικού  συστήματος υγείας που δικαιούται κάθε άνθρωπος. Η καθολική κάλυψη με έμφαση στην ΠΦΥ και η διασφάλιση της κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων με βάση το κοινωνικό συμφέρον, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί».

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας υπογράμμισε ότι όσον αφορά την αντιμικροβιακή αντοχή η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς, μιας και η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής, αναπτύξαμε «Στρατηγικές αντιμετώπισης μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών λοιμώξεων» εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ενίσχυση του έργου του ΚΕΕΛΠΝΟ και της ΕΣΔΥ υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. Τόνισε σε ότι στο πλαίσιο αυτό της νέας πραγματικότητας για τη Δημόσια Υγεία το υπουργείο έχει ήδη υιοθετήσει την πολιτική της Μιας Υγείας με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των αντίστοιχων επιστημών.

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι η χώρα μας, σε συνθήκες παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης και πολιτικών λιτότητας, για να επιτύχει πραγματική βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού της -χωρίς αποκλεισμούς- θα πρέπει η διακυβέρνηση της χώρας και η ηγεσία για την υγεία να λειτουργήσει συμμετοχικά και συνεκτικά.

Για τον εμβολιασμό και την εποπτεία των προσφυγικών πληθυσμών ο κ. Μπασκόζος υπογράμμισε ότι εφαρμόστηκε πρόγραμμα εμβολιασμού με εμβόλια προτεραιότητας για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στη χώρα μας και ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, το εμβολιαστικό πρόγραμμα προσφύγων και μεταναστών θα συνεχιστεί. Όσον αφορά τα προγράμματα αντιμετώπισης νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές (vector born diseases) ο κ. Μπασκόζος επισήμανε ότι προχωράμε σε συνεχή εκσυγχρονισμό-επικαιροποίηση αυτών των προγραμμάτων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι η χώρα μας δια του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας έχει αναλάβει την προεδρεία της υποεπιτροπής του ΠΟΥ Ευρώπης για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες συντονισμού και δράσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, σημείωσε ότι μαζί με εμπλεκόμενους φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, σχεδιάζουμε Εθνικά Σχέδια Δράσης (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS κ.α)  ώστε να αποφύγουμε διάσπαρτα και τελικά ατελέσφορα εγχειρήματα και να επιτύχουμε βιώσιμες λύσεις. Στο σημείο αυτό τόνισε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής υγείας και αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνοντας την ομιλία του επεσήμανε την ανάγκη για συνεργασία, συμπόρευση, συμμετοχή, συνεννόηση και συνεισφορά όλων για την ανάπτυξη της Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. 

Συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησε εισήγηση η οποία έχει ως ακολούθως:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την σημερινή ευκαιρία διότι θεωρώ ότι η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, να συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις και να παρουσιάζει το έργο της αλλά και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της για τα όποια λάθη και παραλείψεις σε σχεδιασμό και υλοποίηση.

Αποδέχτηκα την πολύ τιμητική σας πρόσκληση γιατί θεωρώ ότι τέτοιου είδους συναντήσεις υπερβαίνουν τη στενά τεχνοκρατική προσέγγιση της ιατρικής και των επιτευγμάτων της και αναδεικνύουν τη διεθνώς αποδεκτή πλέον ανάγκη διατομεακών, διεπιστημονικών και διεπαγγελματικών δράσεων για την ενδυνάμωση της Υγείας του πληθυσμού και για το συντονισμό της υγειονομικής φροντίδας στο επίπεδο της κοινότητας.

Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ, στο χρόνο που διαθέτω, να σας δώσω μια γενική εικόνα του έργου που καλείται να φέρει εις πέρας η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και επίσης να σας δώσω μια «γεύση» του σκεπτικού της κυβέρνησης μας αναφορικά με τους στόχους της, το οποίο θέτει επί τάπητος τα βασικά στοιχεία των πολιτικών και των δράσεων για την δημόσια υγεία, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Με την διπλή μου ιδιότητα, ως Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και ως «ενεργός» γιατρός, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με κάποια βασικά σημεία της έννοιας της πολιτικής υγείας και της έννοιας της υγείας.

Η προώθηση της υγείας και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Δεν είναι μόνο ζήτημα καλής ποιότητας και περισσότερων παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αλλά είναι ζήτημα που αφορά την εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών που βάζουν φραγμό στις κοινωνικές και οικονομικές αιτίες πίσω από την πρόκληση ασθενειών και προβλημάτων υγείας.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, βασικός μου στόχος και προτεραιότητα μας, ήταν η πολιτική μας για την υγεία να στηρίξει τις αδύναμες και ευπαθείς ομάδες, με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η ύπαρξη των ανισοτήτων βρίσκεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διακήρυξης της AlmaAta σχετικά με την «υγειονομική περίθαλψη για όλους». 

Οι αποτελεσματικές πολιτικές δημόσιας υγείας συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση και αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων καθολικής πρόσβασης και άρσης των ανισοτήτων, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης των κρατών στις υγειονομικές ανάγκες, και της αντιμετώπισης των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και της επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας και απρόσφορων οικονομικών επιλογών.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, «η υγεία δεν είναι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας, αλλά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας».(WHO, 1985)

Ο στόχος μας -κυβερνητική μας δέσμευση- για καθολική υγειονομική κάλυψη,  εναρμονίζεται με το προτεινόμενο όραμα εκπληρώνοντας τον στόχο του ΠΟΥ και της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο «κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω», δικαίωμα το οποίο είναι σύμφωνο τόσο με την έννοια της υγείας ως ανθρώπινο δικαίωμα όσο και με τη μείωση των σημερινών ανισοτήτων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει ένα συνεργατικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας που στοχεύει στη βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και στην ισότητα στην υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Για εμάς κάθε άνθρωπος (πολίτης) έχει το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί προτεραιότητα μας η διασφάλιση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του συστήματος υγείας έτσι ώστε να είναι καθολικό, ισότιμο, βιώσιμο και υψηλής ποιότητας.

Η υγεία,  σύμφωνα με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2030, είναι μια πολιτική επιλογή για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα επιδιώκει την ανάσχεση της υποβάθμισης στην υγεία και επενδύει στον τομέα της υγείας σαν βασικό αναπτυξιακό παράγοντα. Διότι επενδύοντας στην υγεία, σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές της Ευρώπης, σημαίνει να προστατεύεις την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική ισότητα και συνοχή.

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης αντικατοπτρίζεται στο πρόσφατο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ν.4368 (άρθρο 33), το οποίο εξασφαλίζει την προστασία των ανασφάλιστων, παρέχοντας καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης, κάνοντας έτσι συγκεκριμένα βήματα προς την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση.

Υγεία του πληθυσμού

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, το τοπίο της υγείας στην Ευρώπη δραστικά αλλάζει.  Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης έχει επιμηκύνει το προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού   Οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σύμφωνα με τον ΠΟΥ είναι: η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, η γήρανση του πληθυσμού, η υψηλή επίπτωση χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, οι περιβαλλοντικές απειλές με την κλιματική αλλαγή οι οποίες επηρεάζουν την υγεία μας.

Στην Ελλάδα, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές, τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας υγείας, την αύξηση των αναγκών και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, τον επιπολασμό ασθενειών, την εμφάνιση νέων ασθενειών και την αλλαγή του νοσολογικού φάσματος δημιουργούν την ανάγκη για νέες πολιτικές υγείας.

Σύμφωνα με την έκθεση του OECD του 2017 σχετικά με την κατάσταση υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας παρατηρείται:

—  Διαχρονική βελτίωση θνησιμότητας και δεικτών υγείας

—  Σταθερή αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά τη γέννηση, αλλά τα έτη με καλή υγεία μειώνονται

—  Προσδόκιμο: (81,1 χρόνια) (Μ.Ο.ΕΕ=80,6) (OECD, 2015)

—  Επιβράδυνση του ρυθμού βελτίωσης των δεικτών υγείας

—  Κύριες Αιτίες Θανάτου (WHO, 2017):

—  Καρδιαγγειακές παθήσεις

—  Καρκίνος 

Παράγοντες κινδύνου

Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου στην Ελλάδα παρατηρείτε ότι:

 • Η κατανάλωση αλκοόλ και οινοπνεύματος παραμένει σε καλά επίπεδα, αλλά οι συμπεριφορικοί παράγοντες  συμβάλλουν σημαντικά στην κακή υγεία
 • Η κατανάλωση καπνού παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα
 • Η κατανάλωση αλκοόλ είναι μία από τις χαμηλότερες στην ΕΕ
 • Τα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας είναι πολύ υψηλά στην παιδική ηλικία, ιδιαίτερα στα αγόρια 

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι: 

—  Μεταναστευτικό ρεύμα: Υγεία των μεταναστών και των προσφύγων

—  Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ 

—  Στρατηγική Δημόσιας Υγείας

 • Φορτίο της ασθένειας
 • Κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας (ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, συνθήκες εργασίας, φυσικό περιβάλλον, υγιεινή)
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου

—  Εξορθολογισμός διοικητικής διάρθρωσης

—  Θέσπιση Νομοθεσίας Δημόσιας Υγείας

—  Χρηματοδότηση 

Τα βασικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας είναι:

—  Προστασία, κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης των μεταναστών και των προσφύγων

—  Μεταρρύθμιση, ανασυγκρότηση και διαχείριση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας

—  Πρόληψη των μη μεταδιδόμενων - ή χρόνιων παθήσεων (Καρδιαγγειακή νόσος, Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπέρταση, ΧΑΠ)

—  Μέτρα καταπολέμησης μικροβιακής αντοχής

—  Ενέργειες για τη προστασία της υγείας του υγειονομικού δυναμικού και της περιβαλλοντικής υγείας 

Τις προκλήσεις αυτές και τα ζητήματα της δημόσιας υγείας τα αντιμετωπίζουμε με πρόγραμμα και στρατηγικές, με δομικές μεταρρυθμίσεις, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για διατήρηση και βελτίωση της υγείας των πολιτών και όχι το αέναο κυνήγι της αντιμετώπισης της ασθένειας. 

Κατάσταση Υγείας στην ΕΕ και στην Ελλάδα

Όσον αφορά τα Μεταδιδόμενα νοσήματα

Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο όπου η συχνότητα εμφάνισης του ιού HIV (ο αριθμός των νέων διαγνωσμένων κρουσμάτων) συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Στην Ελλάδα είμαστε στην ευχάριστη θέσηνα αναφέρουμε ότι  από το 2014 η πορεία της επιδημίας στους ΧΕΝ είναι πτωτική. Μείωση του ετήσιου αριθμού των διαγνώσεων καταγράφεται από το 2013.

Σε όλη την Περιφέρεια, η επιδημία του HIV επικεντρώνεται σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ειδικότερα σε χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, σε φυλακισμένους και σε μετανάστες. Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια αυξήθηκε πάνω από 1 εκατομμύριο το 2015, με εντονότερη αύξηση από το 2010 και έπειτα.

Έως το 2015, 37 κράτη μέλη (70%) είχαν αναχαιτίσει την ενδημική μετάδοση της ιλαράς και 35 κράτη μέλη (66%) είχαν αναχαιτίσει την ενδημική μετάδοση της ερυθράς. Σύμφωνα με στοιχεία του WHO (2015), 17 χώρες στην Ευρώπη έχουν εμβολιαστική κάλυψη >95%, με την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ σε άλλα κράτη κυμαίνεται από 74-99%, γεγονός που φανερώνει ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμα προσεγγίσει τον επιθυμητό στόχο.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες, έχει υψηλό επιπολασμό Ηπατίτιδας C (HCV) σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλης ηλικίας πληθυσμό ασθενών, σημαντικό ποσοστό αδιάγνωστων, καθώς και μεγάλο ποσοστό ασθενών σε προχωρημένο στάδιο ίνωσης (F3, F4).

Μη μεταδιδόμενα νοσήματα

Από τις έξι Περιφέρειες του ΠΟΥ, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια έχει την υψηλότερη επιβάρυνση σε Μη Μεταδοτικά Νοσήματα (ΜΜΝ), με τα 4 μεγαλύτερα να  είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο διαβήτης. Όλα αυτά μαζί αντιπροσωπεύουν το 77% της επιβάρυνσης της νόσου και σχεδόν το 86% των πρόωρων θανάτων.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η Ελλάδα  απαντά δομικά και συστηματικά στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Οι δράσεις και οι ενέργειες μας το τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκαν στην μείωση, στον έλεγχο και στην πρόληψη των μεταδιδόμενων ασθενειών και στην προσπάθεια μείωσης του επιπολασμού και της επίπτωσης των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (NCDs). Οι δράσεις μας εστίασαν στην προαγωγή της υγείας του Παιδιού και την υγεία Μητέρας-Παιδιού, τη διατροφή, τις κλιματολογικές αλλαγές, την πρόληψη και αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Επιπλέον, προωθήσαμε μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας που εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Η σημαντικότερη ήταν η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Με τη λειτουργία των ΤΟΜΥ, ενισχύονται οι δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες εκτός από την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, θα καλύψουν καθολικά και ισότιμα τον πληθυσμό με προτεραιότητα στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η ψήφιση ενός Σχεδίου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) συνοδεύεται από ένα σχέδιο άμεσης υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό δύο από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα κάτω από την τρέχουσα φάση της υποστήριξης, είναι η δημιουργία μιας δέσμης για την Δημόσια Υγεία ως μέρος των υπηρεσιών που θα προσφέρει το νέο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ανάπτυξη μιας  νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Αυτά θα είναι ευθυγραμμισμένα με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικής της Υγείας «Υγεία 2020» και την ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι πολιτικές δημόσιας υγείας, συνδυαζόμενες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ και μια υψηλού επιπέδου νοσοκομειακή περίθαλψη, αποτελούν πυλώνα του ενιαίου συστήματος υγείας που δικαιούται κάθε άνθρωπος. Η καθολική κάλυψη με έμφαση στην ΠΦΥ και η διασφάλιση της κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων με βάση το κοινωνικό συμφέρον, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Η Ελληνική Πρόκληση:Αντιμικροβιακή αντοχή

Όσον αφορά την αντιμικροβιακή αντοχή η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς, αναπτύξαμε: Στρατηγικές αντιμετώπισης μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Η εφαρμογή της πολιτικής που έχει διαμορφωθεί σε εθνικό επίπεδο απαιτεί ριζικές αλλαγές και χρόνο. Παρόλα αυτά, αποτελεί σημαντική καινοτομία για το σύστημα υγείας όπου θα αναθεωρήσει παλιές δομές και αξίες, προωθώντας την ανάπτυξη και την βελτίωση του.

Η αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση όχι μόνο σε νομοθετικό αλλά και σε κλινικό επίπεδο με τη κατάλληλη υποστήριξη του συστήματος υγείας και των θεσμικών της οργάνων. Αποτελεί ισχυρή πολιτική μας δέσμευση, η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, παροχή και εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, διότι η αντιμικροβιακή αντοχή δεν γνωρίζει όρια.

Ήδη εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ενίσχυση του έργου του ΚΕΕΛΠΝΟ και της ΕΣΔΥ υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

ONEHEALTH

Το υπουργείο έχει ήδη υιοθετήσει την πολιτική της Μιας Υγείας με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των αντίστοιχων επιστημών, και συνεπώς παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον κάθε πρωτοβουλία που ελπίζει ότι θα καταλήξει σε μια μόνιμη δομική συνεργασία των φορέων αλλά και των επιστημόνων προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

Ήδη στην Ελλάδα αυτή η συνεργασία είναι πλέον καθεστώς με συχνές συναντήσεις εργασίας των επιστημόνων του ΚΕΕΛΠΝΟ, της ΕΣΔΥ, του ΕΦΕΤ και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων.

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Γενικών Γραμματέων Δημόσιας Υγείας, υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την θεσμοθέτηση διυπουργικής επιτροπής για την Ενιαία Υγεία.

Η διατομεακή συνεργασία τόσο με τα συναρμόδια κατά τομείς Υπουργεία όσο και με τους εποπτευόμενους φορείς χρειάζεται να επεκταθεί και να εντατικοποιηθεί. Αξίζει να σταθούμε στη συνεργασία Υπουργείου Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ, Ε. Ι. ΠΑΣΤΕΡ και Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για Κοινή Προμήθεια Ιατρικών Αντιμέτρων (εμβόλια πανδημικής γρίπης, BCG και Φυματίνη).

Στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, ανάμεσα σε άλλα πεδία, λειτουργώντας με γνώμονα τη θέση της χώρας μας και τις ωφέλειες έχουμε τη δυνατότητα να αποκομίσουμε από την εμπειρία άλλων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς, συμμετέχοντας ενεργά σε όργανα της ΕΕ και του ΠΟΥ.

Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών

Στο μεγάλο ζήτημα και ζητούμενο, της εμβολιαστικής κάλυψης, προχωρήσαμε στον αντιγριπικό εμβολιασμό εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας με πολύ καλά αποτελέσματα σύμφωνα με τις μέχρις στιγμής εκτιμήσεις. Τα ποσοστά είναι ενθαρρυντικά και αναμένεται η αύξηση του ποσοστού των εμβολιασθέντων υγειονομικών. Σε αυτό συνέβαλε και οι προωθητικές δράσεις ενημέρωσης που έγιναν από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρω τις δράσεις-ενέργειες οι οποίες αναλήφθηκαν και τις υλοποιούμε:

¨  Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών

¨  ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ για προτεραιότητες και πρακτικές εμβολιασμού

¨  Εθνική στρατηγική προμηθειών εμβολίων

¨  Εθνική επικοινωνιακή στρατηγική

¨  Συνέχιση ανοσοποίησης προσφύγων/μεταναστών

Προσφυγικό: Εμβολιασμοί και επιδημιολογική επιτήρηση

Η χώρα μας, σε συνθήκες παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης και πολιτικών λιτότητας πραγματικά κάνει ότι μπορεί, με ευαισθησία, με ουμανιστική διάθεση, με ευλαβική τήρηση των ευρωπαϊκών αρχών του δικαίου και των κανόνων ταυτοποίησης, ασφάλειας και αξιοπρεπούς φροντίδας αυτών των ανθρώπων. Οι χρόνιες περικοπές στον προϋπολογισμό μειώσανε σημαντικά την δαπάνη για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας την ίδια στιγμή που οι δείκτες φτώχειας αυξήθηκαν.

Ωστόσο, δεν επιτρέψαμε να μετατραπεί το προσφυγικό σε πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Στηριχθήκαμε στο εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας, συνεργαστήκαμε με τους διεθνείς οργανισμούς και τις έγκυρες ΜΚΟ, βελτιώσαμε σημαντικά το επίπεδο της υγειονομικής φροντίδας, ενισχύσαμε την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμώξεων και μειώσαμε τη διασπορά κρουσμάτων. Με έμφαση στις δράσεις πρόληψης, στον καθολικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού, στις παρεμβάσεις  Δημόσιας Υγείας, ενισχύουμε το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας της κοινωνίας.

Ειδικά για την επιδημιολογική εποπτεία των προσφυγικών πληθυσμών, ένα καλά δομημένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα συνδρομικής επιτήρησης σε όλα τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων, επιτρέπει μία έγκαιρη και αποτελεσματική κινητοποίηση των υπηρεσιών  υγείας.

Από το Μάρτιο του 2016 και το κλείσιμο των βόρειων συνόρων της Ελλάδας, εφαρμόστηκε πρόγραμμα εμβολιασμού με εμβόλια προτεραιότητας για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στη χώρα μας. Ειδικότερα, ως εμβόλια προτεραιότητας ορίστηκαν τα εμβόλια για ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα (MMR), για διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα (DTaP-IPV), και για φυματίωση (BCG) στη βρεφική ηλικία. Σε αυτό το πλαίσιο, διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από 80.500 εμβολιασμοί με εμβόλια προτεραιότητας, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για τη σταδιακή εφαρμογή του συνόλου του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, στο πλαίσιο της κανονικής παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 

 • Πραγματοποιήθηκαν 35.674 εμβόλια (19.035 ΜΜR, 6.117 PCV, 1.455 HepΒ, 217 ΤETRA, 7.162 HEXA, 727 HepA) στα κέντρα φιλοξενίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στα Νησιά του ΒΑ Αιγαίου, στον πληθυσμό των ασυνόδευτων παιδιών εντός και εκτός κέντρων φιλοξενίας και στον πληθυσμό που διαμένει εκτός των κέντρων φιλοξενίας, από ΜΚΟ και από το προσωπικό του προγράμματος PHILOS.

Η ανοσοποίηση με εμβόλια με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί πραγματοποιήθηκε με τη μορφή εκστρατειών μαζικού εμβολιασμού σε χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών ή σε αστικές περιοχές υπό την εποπτεία μας (Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας). Ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις με σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή εκστρατειών μαζικού εμβολιασμού και σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετείχαν επίσης τοπικές μονάδες υγείας και δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, το εμβολιαστικό πρόγραμμα προσφύγων και μεταναστών θα συνεχιστεί με:

α) αντίστοιχες δράσεις μαζικού εμβολιασμού στις δομές φιλοξενίας και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών Χίου, Κω, Λέρου και Σάμου,

β) εμβολιασμό με τις αναμνηστικές δόσεις στις δομές της ενδοχώρας και των νησιών,

γ) υποστήριξη για την έκδοση ΑΜΚΑ, κατά προτεραιότητα στα παιδιά που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας,

δ) σταδιακή ένταξη του εμβολιασμού των παιδιών στο πλαίσιο της κανονικής παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατ’ αρχάς με τα εμβόλια προτεραιότητας και κατόπιν με τα υπόλοιπα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων.

Επαγρύπνηση-πλήρης εμβολιαστική κάλυψη

Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζουμε την εντατικοποίηση της ανοσοποίησης με εμβόλιο MMR και IPV με τη μορφή εκστρατειών μαζικού εμβολιασμού σε πρόσφυγες, μετανάστες και ομάδες πληθυσμού Ρομά σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, ΜΚΟ και με τις τοπικές αρχές δημόσιας υγείας.    

Χάρις και στην γενναιόδωρη συμβολή της UNICEF, του Ερυθρού Σταυρού και  πολλών έγκριτων ΜΚΟ, που και από την θέση αυτή επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε, η χώρα μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση ενός ευρέος προγράμματος εμβολιασμού  των παιδικών προσφυγικών πληθυσμών με τα βασικά εμβόλια και ιδιαίτερα σήμερα, στην εποχή της έξαρσης της επιδημίας ιλαράς στην Ευρώπη, παίρνει μέτρα για την εξασφάλιση της πιο υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Προγράμματα αντιμετώπισης νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές (vector born diseases)

Όσον αφορά τα προγράμματα αντιμετώπισης νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές (vector born diseases) προχωράμε σε συνεχή εκσυγχρονισμό-επικαιροποίηση  αυτών των προγραμμάτων

 • Επάρκεια φαρμάκων-έγκαιροι ψεκασμοί
 • Ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση-συνεργασία
 • Συνεργασία με περιφέρειες

Η χώρα μας δια του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας έχει αναλάβει την προεδρεία της υποεπιτροπής του ΠΟΥ Ευρώπης για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες συντονισμού και δράσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εθνικό Σχέδιο δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατιτίδων

Ήδη σας ανέφερα δράσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει και θα ήθελα να σημειώσω ότι σχεδιάζουμε, μαζί με εμπλεκόμενους φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, Εθνικά Σχέδια Δράσης ώστε να αποφύγουμε διάσπαρτα και τελικά ατελέσφορα εγχειρήματα και να επιτύχουμε βιώσιμες λύσεις και σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τις Ιατρικές Εταιρείες μητρώα νοσημάτων. Στο πλαίσιο αυτό έπειτα από τον Σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατιτίδων στην Ελλάδα προχωράμε στην υλοποίηση της δέσμευσή μας για την εξάλειψη της νόσου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με την Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής η οποία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

 

Αυτό που προσδοκούμε και αναμένουμε με την Σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:

 • Σταδιακή απομείωση των περιστατικών της νόσου καθώς και του σχετιζόμενου φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας μέσω της ισότιμης παροχής κατάλληλης θεραπείας στους ασθενείς
 • Μείωση της μεταδοτικότητας του ιού μέσω της αγωγής υγείας, της ενημέρωσης του πληθυσμού και της προώθησης προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας, ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου
 • Εξάλειψη της ηπατίτιδας C ως μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία, η οποία θα επέλθει διαχρονικά από την επίτευξη των δύο παραπάνω αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική και τους στόχους του ΠΟΥ

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C αποτελεί την έμπρακτη προτεραιοποίηση των επιλογών στη Δημόσια Υγεία και επιδιώκει να αναδείξει τη σπουδαιότητα της νόσου ως πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα, τη μείζονα σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισής της και τελικώς η εξάλειψή της.

Σε συνδυασμό με τα σχετικά μέτρα δημόσιας υγείας και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των καινοτόμων φαρμάκων, το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής υγείας και αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS

Σχετικά με την διαχείριση του χρόνιου νοσήματος του ιού HIV/AIDS, προχωρήσαμε στην υλοποίηση της εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης, σε αρμονία με τη στρατηγική και τους στόχους του ΠΟΥ. Η καταγραφή των καίριων ζητημάτων, όπως:

- η καθυστερημένη διάγνωση,

-οι ελλείψεις φαρμάκων,

-οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες,

-οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες,

και των πιθανών προτεραιοτήτων για την ανάληψη δράσεων, όπως:

 • η πρόληψη,
 • η αγωγή υγείας,
 • η μείωση της βλάβης,
 • η διάγνωση και η σύνδεση με φροντίδα υγείας,
 • η καθεαυτό παροχή φροντίδας υγείας,
 • η χρηματοδότηση και τα συνεργατικά σχήματα,

έχει ήδη γίνει.

Συνολικά, το στρατηγικό σχέδιο θα περιλαμβάνει απαραιτήτως:

1) Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θεραπεία

2) Μείωση των νέων μολύνσεων

3) Καταπολέμηση των διακρίσεων για τα άτομα που ζουν με τον HIV και τις ευπαθείς ομάδες

Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών

Επιπλέον, μέλημα μας είναι το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών να μπει ξανά σε λειτουργία με τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τις νεοπλασίες πανελλαδικά με στόχο τη χάραξη στοχευμένης αντικαρκινικής πολιτικής.

Σε συνεργασία με  την επιστημονική κοινότητα, στηριζόμενοι στο έντιμο και αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, σχεδιάζοντας με βάση τις τεκμηριωμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνών, ενεργοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και με κεντρικό πολιτικό στόχο το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών να λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και σεβασμού των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μπορούμε να προσδοκούμε σε μια ευοίωνη προοπτική για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ελέγχου του καρκίνου και στην αξιολόγηση της ποιότητας της διάγνωσης και της παρεχόμενης φροντίδας και των δεικτών υγείας αυτής της κατηγορίας ασθενών.  

Συνεργασία

Η «Υγεία το 2020» και οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναγνωρίζουν ότι μια κυβέρνηση για να επιτύχει πραγματική βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού της θα πρέπει η διακυβέρνηση και η ηγεσία για την υγεία να λειτουργήσει συμμετοχικά. Οι βασικές προτεραιότητες του ΠΟΥ εκφράζονται μέσα από μια σειρά δράσεων για την επίτευξη των δυο βασικών στρατηγικών στόχων:

• Βελτίωση της υγείας για όλους και μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας
• Βελτίωση της ηγεσίας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης για την υγεία

οι οποίες αποτελούν ευκαιρία και συνάμα πρόκληση για εμάς.

Η συμβολή της εμπειρίας, γνώσης και υποστήριξης για μελλοντικές δράσεις

Η μέχρι τώρα πορεία μας, μας έχει παράσχει τη διδαχή πώς η πολιτική θα πρέπει να καθοδηγείται και να τεκμηριώνεται από τα δεδομένα, με άλλα λόγια, για εμάς η γνώση προηγείται του σχεδιασμού και της άσκησης πολιτικής και ο σχεδιασμός πολιτικών δράσεων συμβαδίζει με την υλοποίηση. Η πολιτική δημόσιας υγείας για να είναι επιτυχημένη πρέπει να είναι υλοποιήσιμη. Η διακυβερνητική, διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στη λογική της «ενιαίας υγείας» αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης της δημόσιας υγείας. Για εμάς, οι συνεργασίες αυτές αποτελούν σταθερό ζητούμενο διότι προάγουν την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού.

Οι μεταρρυθμίσεις προς την καθολική υγειονομική κάλυψη θα πάρουν χρόνο και θα απαιτήσουν αφοσιωμένους, ικανούς ανθρώπους, από φορείς χάραξης πολιτικής και αξιωματούχους της κυβέρνησης μέχρι επαγγελματίες της Δημόσιας Υγείας και από παρόχους υπηρεσιών υγείας μέχρι ασθενείς και πολίτες.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια η  κατάκτηση της συναίνεσης και της ενεργητικής στήριξης της κοινωνίας, των λειτουργών της υγείας και της επιστημονικής κοινότητας αποτελεί αναγκαίο όρο.

Ενδυνάμωση των επαγγελματιών Δημόσιας Υγείας

Άφησα για το τέλος -και όχι τυχαία- για να κλείσω την εισήγησή μου, την πολιτική δημόσιας υγείας που θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας: Οι Προτεραιότητες και πολιτικές για την ενδυνάμωση των επαγγελματιών-λειτουργών Δημόσιας υγείας της χώρας. Αναμφισβήτητα, ο τομέας Υγείας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το υψηλής κατάρτισης και εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, και από το σημαντικό αριθμό ερευνητικών κέντρων-εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί και να αναγνωριστεί ότι το έργο των επαγγελματιών και των λειτουργών της Δημόσιας Υγείας είναι ιδιαίτερο δύσκολο και ότι δεν έχουμε κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να τους επιτρέψουμε να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ο μόνος τρόπος αυτό να αλλάξει είναι να ενδυναμώσουμε το ρόλο τους και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους, σε διασύνδεση μεταξύ τους αλλά και με οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς που μπορούν να τους διευκολύνουν και να τους επικουρήσουν. Μέλημα μας είναι να αξιοποιήσουμε το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αντιμετωπίσουμε αποδοτικότερα την επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης με τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία, την εσωστρέφεια των ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τη διαρροή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε αγορές του εξωτερικού. Σαφώς, τα παραπάνω περιλαμβάνουν:

 • την διαμόρφωση προτάσεων για αξιοποίηση πόρων και την αύξηση των πόρων που διατίθενται,
 • την επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων,
 • την στήριξη της απασχόλησης και την αντιστροφή του braindrain,
 • την ανάπτυξη νέων ερευνητικών ιδεών και προοπτικών,
 • την προώθηση της έρευνας – καινοτομίας και  των κλινικών μελετών, μέσω συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στα Ερευνητικά  Ιδρύματα  και στο  ΕΣΥ,
 • την συγκρότηση τεκμηριωμένης πολιτικής υγείας (evidence-based health policy), με σκοπό τη διασφάλιση της (κοινωνικής) ισότητας, της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών,
 • την αποτελεσματικότερη δικτύωση των Επιστημών υγείας,
 • την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας (εξασφάλιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού, δια βίου),
 • την ενημέρωση-επαγρύπνηση της ιατρικής κοινότητας (ιατροί, επιδημιολόγοι, λοιποί επαγγελματίες υγείας)

και όλα αυτά σε ένα μακρόπνοο πλάνο, το οποίο θα παράξει αποδοτικότητα για το σύστημα.

Μοιραζόμαστε ένα κοινό παρελθόν και το μέλλον μας μπορεί να είναι μόνο κοινό και ευρωπαϊκό έτσι ώστε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση ενός μεγάλου στόχου: να οικοδομήσουμε ένα υγιές και δίκαιο από πλευράς υγείας κράτος έτσι ώστε να αποτελέσει η υγεία κρίσιμο δείκτη δίκαιης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας για τις επόμενες δεκαετίες και για τις επόμενες γενεές.

Σας ευχαριστώ πολύ.


επιστροφή