Για πρώτη φορά νευροχειρουργική και αγγειοχειρουργική επέμβαση στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο

Για πρώτη φορά νευροχειρουργική και αγγειοχειρουργική επέμβαση στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο»
          
 
 
Δελτίο Τύπου        
Χίος,7 Mαρτίου 2018
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο μας από τον Τομέα της Χειρουργικής και συγκεκριμένα της Αγγειοχειρουργικής και από τον Τομέα της Ακτινολογίας του επεμβατικού Ακτινολόγου, η επέμβαση που αφορά Ενδαγγειακή Αποκατάσταση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (ΕVAR).
 
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη Νευροχειρουργική επέμβαση και συγκεκριμένα Χειρουργική Αντιμετώπιση Υποσκληρίδιου Αιματώματος Εγκεφάλου με πλήρη επιτυχία.
 
Ο Αγγειοχειρουργός του Νοσοκομείου ανέλαβε υπηρεσία στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ενώ στις 3 Οκτωβρίου 2017 ανέλαβε υπηρεσία ο Επεμβατικός Ακτινολόγος και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσαμε την ομάδα για την πραγματοποίηση της παραπάνω επέμβασης.
 
Το Νοσοκομείο μας, 25 Οκτωβρίου 2017 απέκτησε Νευροχειρουργό, μια προστιθέμενη αξία στην παροχή άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή νευροχειρουργικών παθήσεων.
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας και η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του επιτυχούς αποτελέσματος. Εξαιρετική υπήρξε η αρωγή του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που πλαισίωσαν την αγγειοχειρουργική και την νευροχειρουργική ομάδα με υπευθυνότητα και άκοπη εργασία.
Καταγράφεται λοιπόν με περίσσεια χαρά στα ενεργητικά επιτεύγματα του επαρχιακού, αλλά δυναμικού Νοσοκομείου μας η επιτυχημένη πρωτιά στην ιστορία του Ιδρύματος.  
 
 
 
Εκ της Διοικήσεως

επιστροφή