Νέα Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία στο Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα

Νέα Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία στο Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞAΝΔΡΑ»

                                             

 

 

                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αθήνα:06-03-2018

 Παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα Νέα Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία συνολικού εμβαδού 200 m2  , δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο έργων ανακαίνισης-αναβάθμισης του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

    Τα Νέα Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία που επανασχεδιάστηκαν και ανακατασκευάστηκαν, περιλαμβάνουν δύο αίθουσες εξεταστηρίων, δύο αίθουσες κολποσκοπήσεων, γραφείο υποδοχής με χώρο αναμονής ασθενών, όπως επίσης και γραφεία ιατρών, μαιών, νοσηλευτριών με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

    Αξιοπρεπείς χώροι προς όφελος των συμπολιτών μας.

                                                                                Ο Διοικητής

                                                            Δημήτρης Ι. Βεζυράκης

 

                                               


επιστροφή