Ενίσχυση Περιφερειακού Ιατρείου Μάνδρας

Ενίσχυση Περιφερειακού Ιατρείου Μάνδρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

  

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                 

                                                                                    

                                                                                                                                                 

                                                                                                        Πειραιάς, 20.11.2017

                                                                                                                                              

Eνημερώνουμε τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ότι το Περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας, από την επόμενη εβδομάδα, ενισχύεται με έναν επιπλέον ιατρό Γενικής Ιατρικής, τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή από 12:00 έως 17:00 και με έναν Καρδιολόγο και Παθολόγο τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από 12:00-17:00.

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου επιπλέον σύστησε κλιμάκιο για  τους πληγέντες κατοίκους της Μάνδρας που χρήζουν κατ’οίκον ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, το οποίο θα είναι στη διάθεση των πολιτών,  σε συνεργασία με τη Δήμαρχο  Μάνδρας-Ειδυλλίας. (τηλ. επικοινωνίας στη 2η Υ.ΠΕ. : 2132004202, 2132004206)

 

 

 

 


επιστροφή