Συμβάσεις εργασίας για τη φύλαξη του ΠΓΝ Αττικόν

Συμβάσεις εργασίας για τη φύλαξη του ΠΓΝ Αττικόν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                          
                    ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                
«ΑΤΤΙΚΟΝ»
                                    Χαϊδάρι, 07 Νοεμβρίου 2017 
                                                                      
   
   
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 
Η Διοίκηση του ΠΓΝ Αττικόν γνωστοποιεί ότι, τη Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017 υπεγράφησαν οι πρώτες σαράντα (40), από τις προβλεπόμενες σαράντα εννέα (49) συμβάσεις, με προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.
 
Με την υπογραφή και των υπολοίπων συμβάσεων, παύει η συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης και οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται πλέον από το προσωπικό του Νοσοκομείου.
 
Με την ενέργεια αυτή το εκτιμώμενο ετήσιο οικονομικό όφελος για το Νοσοκομείο, ανέρχεται στο ποσό των  100.000€ περίπου.   
 
 
Ο Διοικητής 
 
  Κωνσταντίνος Δραγώνας 

επιστροφή