Πρόσληψη Καθαριστών &Καθαριστριών από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Πρόσληψη Καθαριστών &Καθαριστριών από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΩΝΑΣΕΙΟ 

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 17 Ιουλίου 2017 

Θέμα: Πρόσληψη Καθαριστών & Καθαριστριών από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

 Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ανακοινώνει ότι, μετά τη λήξη της σύμβασης του Κέντρου με εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προέβη, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας, στη πρόσληψη πενήντα δύο (52) Καθαριστών και Καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Κατά τον τρόπο αυτό το ΩΚΚ αναμένεται να εξοικονομεί ετησίως περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000). 

Από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

 


επιστροφή