Ατομικές συμβάσεις εργασίας για την καθαριότητα του Γ.Ν. Καστοριάς

Ατομικές συμβάσεις εργασίας για την καθαριότητα του Γ.Ν. Καστοριάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3η  Δ. Υ.ΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                               Καστοριά 12-07-2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                                                                                                     

 

                                                        

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν.4430/31-10-2016 (ΦΕΚ 205Α΄) σχετικά με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων,  που σχετίζονται με την καθαριότητα  των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό,  η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς προχώρησε στις 11-07-2017 σε πρόσληψη δεκατεσσάρων 14 συνολικά  ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις καλύπτουν τις πραγματικές λειτουργικές και  επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας και του ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού, ενώ επιτυγχάνεται και η  εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, αφού το ετήσιο  όφελος για το Νοσοκομείο μας, σε σχέση με την προϋπάρχουσα σύμβαση  ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 24.096,60 ευρώ ετησίως. 

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Αντωνιάδης Βασίλειος


επιστροφή