Η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των ΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου και ΓΝΑ Αλεξάνδρα

Η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των ΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου και ΓΝΑ Αλεξάνδρα

Image courtesy fhull pixabay.com 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»                           

  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα: 12/7/2017 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στα Γ. Ν. Μ.  « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και   Γ. Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Σημαντικά ενισχύθηκε το Ανθρώπινο Δυναμικό των Νοσοκομείων « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΚΑΙ « ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» την τριετία 2015-2017 (μέχρι σήμερα), με 213 άτομα συνολικά σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Μόνιμο Προσωπικό 79 ΑΤΟΜΑ

Ιατροί 27 άτομα

Νοσηλεύτριες  Μαίες 35 άτομα

Λοιπό Προσωπικό 17 άτομα

Επικουρικό Προσωπικό 134 ΑΤΟΜΑ

Ιατροί 32 άτομα

Νοσηλεύτριες – Μαίες 70 άτομα

Λοιπό Προσωπικό 32 άτομα

Ειδικότερα

Α)     Γ. Ν.  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Κατά την τριετία 2015-2017 (μέχρι σήμερα) προσλήφθηκαν 112 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Ιατροί, Νοσηλευτικό προσωπικό, Μαίες, Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό) και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γ. Ν.  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

Αναλυτικά Προσλήφθηκαν:  

Το 2015: Έξι (6) άτομα

Το 2016: Τριάντα πέντε (35) άτομα

Το 2017: Εβδομήντα ένα (71) άτομα 

Από το σύνολο των 112 ατόμων:

Τα τριάντα εννέα (39) άτομα είναι Μόνιμο Προσωπικό

Τα είκοσι οκτώ (32) άτομα είναι Επικουρικό Προσωπικό

Τα σαράντα ένα (41) άτομα είναι μέσω ΟΑΕΔ

Επίσης αναμένονται άλλα εξήντα (60) άτομα Μόνιμο Προσωπικό από ισχύουσες  προκηρύξεις (4Κ, 5Κ, ΙΕΓ/2016, 7Κ) ήτοι: 15 Νοσηλεύτριες – Μαίες, 22 άτομα Λοιπό Προσωπικό και 15 Μόνιμοι Ιατροί.

Β)     Γ. Ν. Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Κατά την τριετία 2015-2017 (μέχρι σήμερα) προσλήφθηκαν 101 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Ιατροί, Νοσηλευτικό προσωπικό, Μαίες, Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό) και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γ. Ν. Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

Αναλυτικά Προσλήφθηκαν:

Το 2015: Είκοσι πέντε (25) άτομα

Το 2016: Είκοσι τρία (23) άτομα

Το 2017: Πενήντα τρία (53) άτομα

Από το σύνολο των 101 ατόμων:

Τα τριάντα επτά (40) άτομα είναι Μόνιμο Προσωπικό

Τα δεκατέσσερα άτομα (14) Επικουρικό Προσωπικό

Τα δεκαέξι άτομα (16) μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Τα είκοσι έξι (26) άτομα μέσω ΟΑΕΔ

Τα πέντε (5) άτομα με διάθεση από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Επίσης αναμένονται άλλα 47 άτομα Μόνιμο Προσωπικό από ισχύουσες προκηρύξεις (4Κ, 5Κ, ΙΕΓ/2016, 7Κ)  ήτοι: 19 Ιατροί, 1 Μαία και 27 άτομα Λοιπό Προσωπικό.                                                            

Με την ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται ποιοτικότερη και ασφαλέστερη η παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τους συμπολίτες μας που την έχουν ανάγκη.

                                                                                                                                                     Ο Διοικητής                                                                      

                                                                            Δημήτρης Ι. Βεζυράκης

.


επιστροφή