Γενικές οδηγίες προς τους εξεταζόμενους

Γενικές Οδηγίες για τους Εξεταζόμενους

Γενικές οδηγίες για τους εξεταζόμενους. Παρακαλώ κάντε κλικ στον τίτλο ή στην ένδειξη "Περισσότερα".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 (ημερομηνία υποβολής στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας)

περισσότερα