Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις

Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις

Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (για επανεξέταση) και οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής. Παρακαλώ κάντε κλικ στον τίτλο ή στην ένδειξη "Περισσότερα".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 (ημερομηνία υποβολής στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας)

περισσότερα