Αποφάσεις

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Παν/μιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΔΠΘ/ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Αλεξανδρούπολης) ως κέντρου τοποθέτησης διαδερμικών / ενδοαυλικών αορτικών βαλβίδων

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 17/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Ηρακλείου ως κέντρου τοποθέτησης βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 18/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Ιδ. Κλινικής με την επωνυμία «EUROMEDICA – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ως κέντρου τοποθέτησης βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 19/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Ιδ. Κλινικής με την επωνυμία «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN» και με το διακριτικό τίτλο «METROPOLITAN HOSPITAL» ως κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 20/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Ιδ. Κλινικής με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER» ως κέντρου τοποθέτησης βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 21/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής των Ενόπλων Δυνάμεων του 401ΓΣΝΑ ως κέντρου τοποθέτησης διακαθετηριακών βαλβίδων

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 22/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Ιδ. Κλινικής με την επωνυμία «Διαγνωστική & Νοσηλευτική Κλινική Δραγίνη ΑΕ» με το διακριτικό τίτλο “MEDITERRANEO HOSPITAL” ως κέντρου τοποθέτησης βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 3/251 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.11.2015

Όροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης Τμημάτων Νοσοκομείων και Κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης Κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος MitraClip- κριτήρια επιλογής ασθενών 

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/252 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/15.12.2015

Τροποποίηση της με αρ. Α3γ/οικ.86222/11.11.2015 Υ.Α. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» (ΦΕΚ 2542/τ.Β’/25.11.2015)

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 11/252 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/15.12.2015

Σχετικά με τη διενέργεια της μεθόδου της κυτταρομειωτικής χειρουργικής και ενδοπεριτοναϊκής υπερθερμικής χημειοθεραπείας (HIPEC)

περισσότερα

Previous Σελίδα
από 4 Next